Van meer groen tot historische lantaarnpalen: al 26 plannen ingediend voor Scheveningse Parkwijken

Bewoners van Zorgvliet, Van Stolkpark en Wittebrug-Duttendel hebben nog twee dagen om ideeën in te sturen om de wijken gezelliger, groener, mooier en socialer te maken. Uit alle plannen maken er een paar kans om daadwerkelijk gerealiseerd te worden. ‘Op die manier zien we dat mensen meer betrokken raken bij hun eigen werkomgeving’, zegt de Scheveningse stadsdeeldirecteur Mendy van Veen.

Op 15 maart maakte de gemeente bekend 50.000 euro beschikbaar te stellen voor de drie wijken, die samen de Scheveningse Parkwijken worden genoemd. Tot en met zondag mogen er door de inwoners van de wijken plannen worden ingediend via de website van de gemeente. De gemeente bekijkt daarna of de plannen haalbaar zijn. Tot slot verdelen de wijkbewoners zelf het geld over de haalbare plannen.

De stadsdeeldirecteur van Scheveningen is blij met dit project. ‘Dit is een hele mooie manier om de bewoners in contact te laten komen met elkaar’, aldus Van Veen. ‘Je moet met elkaar plannen indienen die ten goede komen voor de wijk. Het moet algemeen nut dienen. Op die manier zien we dat mensen meer betrokken raken bij hun eigen leefomgeving.’

Stadswandeling met QR-codes
Marjon Marché is één van de bewoners die een plan heeft ingediend. Ook zij is enthousiast over dit project. ‘Met dit initiatief komen de ideeën vanuit de bewoners en zijn zij betrokken bij de realisatie. En straks ook bij het onderhoud.’ Eigenaarschap is volgens haar het toverwoord. ‘Dat je leefomgeving van jou is. Dat je er zuiniger mee omgaat.’

Haar idee is om een historische wandeling te realiseren die door alle drie de wijken trekt. ‘Het is een wijk-overstijgend plan’, legt zij uit. ‘Een stadswandeling met QR-codes, zodat je wat meer leert over je stad. Leuk voor heel Den Haag!’

‘Bewoners bepalen de rangorde’
Er zijn op moment van schrijven 26 plannen ingediend. ‘Veel ideeën hebben te maken met groen, bomen en historische lantaarnpalen’, aldus Mendy van Veen. Zondag is de deadline en kunnen voor het laatst ideeën worden opgestuurd. Mendy van Veen hoopt dat het aantal ideeën dit weekend een vlucht neemt. ‘Het gaat niet over A4tjes’, stelt Van Veen mensen met weinig tijd gerust. ‘Er moet wel een beetje over zijn nagedacht, maar het blijft een eerste idee.’

1 juli wordt bekendgemaakt welk plan er als beste – en haalbaarste – uit de bus komt. Vanaf dan is het streven binnen een jaar het idee te realiseren. ‘Het is aan de bewoners om te kiezen. Dat is onze richtlijn en die volgen wij. Uiteindelijk bepalen bewoners de rangorde.’

LEES OOK: 50.000 euro voor ideeën van inwoners drie Scheveningse wijken